Euromax d.o.o. namenja veliko pozornost varovanju osebnih podatkov našihuporabnikov. Politika varovanja zasebnosti ureja način ravnanja zinformacijami, ki jih Euromax d.o.o. obdeluje ali zbira, ko obiščete nanašo spletno stran. Obdelava osebnih podatkov temelji na enem od zakonitihpodlag obdelave.

Voditelj obdelave: Euromax doo, Bolnička 44, 47300 Ogulin, info@euromax.hr

Oddelek za varstvo podatkov: info@euromax.hr

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki so podatki, ki vas identificirajo (na primer imena, naslovi,e-pošte ali poštni naslovi ipd.). Euromax d.o.o. ne zbira vašihosebnih podatkov, razen če ste jih izrecno dali na voljo (npr. pri naročiluizdelka ali potovanja), s čimer se strinjate oziroma dajete soglasje k njihoviuporabi za naslednje namene.

Koriščenje in odkrivanje oziroma prenos osebnih podatkov

Euromax d.o.o. bo uporabil vaše osebne podatke za potrebe tehničnegaupravljanja s spletnimi stranmi, analizo preferenc in za pošiljanje splošnih inindividualiziranih ponudb, s ciljem, da vam omogočimo dostop do posebnihinformacij. Osebne podatke bo Euromax d.o.o. uporabil tudi za potrebekomunkacije z Vami. Zato  Euromaxd.o.o. svetuje vsem staršem in skrbnikom, da svoje otroke poučijo o varnemin odgovornem ravnanju z osebnimi podatki na internetu.

Politika v zvezi z uporabo in shranjevanjem piškotkov (HTTP piškotki)

Naše spletne strani, ki jih obiščete, uporabljajo piškotke. Zapiškote  se štejejo datoteke majhne velikosti, ki so začasno shranjene navašem trdem disku, kar omogoča našemu spletnemu mestu prepoznavanje vašegaračunalnika pri naslednjem obisku strani Euromax d.o.o. (www.euromax.si).
Navedena orodja lahko zbirajo in shranjujejo tehnične podatke, kot so cookie,IP-naslov uporabnika in / ali obiskovalca, mobilni identifikator, podatki opregledniku in podobno, vendar ne identificirajo osebe.

Piškotki, ki se hranijo, služijo za analitične in statistične namene in za pravilnodelovanje spletne strani ter za boljšo in prijaznejšo uporabniško izkušnjo.Piškotki so lahko stalni piškotki, ki na računalniku uporabnikov ostanejoshranjeni tudi po obisku in pa začasni piškotki, ki so shranjeni samo tekomobiska strani.

Piškotki tretjih strani Euromax d.o.o. se uporabljajo za pridobivanjestatističnih podatkov o obiskovanju in načinu uporabe naše spletnestrani. Podatki, ki se zbirajo, vključujejo IP-naslov uporabnika, podatkeo pregledniku, jeziku, operativnem sistemu in druge standardne statističnepodatke, ki se zbirajo in analizirajo izključno v anonimni in množični obliki.

Glede na nastavitve vašega spletnega iskalnika se lahko piškotki samodejnosprejmejo. Če ne soglašate z njihovo uporabo, jih lahko v vsakem trenutkuzlahka izbrišete in / ali trajno izključite na vašem računalniku ali mobilnemtelefonu s pomočjo nastavitev brskalnika, ki ga uporabljate.
Več informacij o upravljanju piškotkov najdete na straneh brskalnika, ki gauporabljate. Opozarjamo, da je namen piškotkov nemotena uporaba našespletne strani in boljša uporabniška izkušnja, in da lahko z brisanjem alionemogočanjem piškotkov onemogočite tudi pravilno delovanje naše spletne strani.

Spletna trgovina

Če se registrirate in izdelate uporabniški profil na naši spletni strani alinaročite preko naše spletne trgovine, boste morali vnesti osebne podatke vspletni obrazec. Podatki, ki jih vnesete in podatki, ki so posledicaobdelave vašega naročila (npr. Številka in status naročila, podatki o času innačinu pošiljanja ter naslovu dostave, e-pošti), so potrebni za izvedbonaročila oziroma za delovanje spletne trgovine. Navedeni podatki bodoshranjeni za obdobje treh let, razen tistih, za katere veljavna zakonskadoločila (zlasti iz računovodstva) ne zahtevajo daljšega obdobja hranjenja.

Vaši podatki bodo objavljeni v naslednjih kategorijah prejemnikov v navedenihprimerih:

i) Podatki, ki so potrebni za dostavo blaga, bodo razkriti kurirskislužbi. Obveščamo vas, da bodo kurirski službi razkriti izključno podatki,ki so potrebni za dostavo pošiljke;

ii) V primeru neposrednih pošiljk se Vaši podatki lahko uporabijo za namene, zakatere smo jih poslali. Naši poslovni partnerji tudi prav tako zagotavljajovarnost Vaših podatkov z ustreznimi najnovejšimi tehničnimi in organizacijskimiukrepi.

Zato tudi opozarjamo, da je obdelava navedenih podatkov potrebna za sklenitevpogodbe. Zatorej, če ne pošljete navedenih osebnih podatkov, ne bomo mogliskleniti pogodbe in obdelati vašega naročila.

Varnost
Euromax d.o.o.se zelo trudi, da bi zagotovil varnost osebnih podatkov inusklajenost z veljavnimi predpisi o varovanju podatkov (npr. splošne uredbe ovarstvu podatkov, Zakon o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkovitd.). Zagotavljamo, da  so vaši podatki varno zaščiteni pred izgubo,uničenjem, manipulacijo, nezakonitim dostopom in nepooblaščenimizdajanjem. Naši zaposleni Euromax d.o.o. so zavezani k varovanju osebnihpodatkov

Čas hranjena osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo za častreh let od izteka pogodbenega razmerja, razen tiste podatke, za katereveljavni predpisi zahtevajo daljši rok hranjenja. Vaši podatki se uporabljajoza namene trženja, ki temelji na zakonitem interesu. Če po preteku treh letsoglašate, da se podatke lahko še dalje uporablja za namen promocije, so le tiv uporabi do Vašega preklica.

Pravice uporabnika

Uporabnik sam odloča do katerihosebnih podatkov lahko Euromax d.o.o. dostopa. V primeru spremembe Vašihosebnih podatkov, Vas naprošamo, da nas o tem obvestite na info@euromax.hr.
Obveščamo vas, daimate pravico, da kadarkoli v celoti ali delno umaknete svoje soglasje, insicer tako, da o tem obvestite Euromax d.o.o. v pisni obliki na naslov Bolnička44, 47300 Ogulin z navedbo “GDPR”, po elektronski obliki na naslovinfo@euromax.hr ali s klicem na telefon +385919164175. Po prejemu vašegazahtevka bomo poslali pisno potrdilo o prejemu, Vaši osebni podatki pa bodo odtega datuma ne bodo več uporabljeni. Opozarjamo pa, da bodo vsi prenosi in vseobdelave Vaših osebnih podatkov, do tega datuma, ostali pravno veljavni.

Poleg pravice doodstopa, ima uporabnik prav tako pravico, da stopi v stik z Euromax d.o.o. vzvezi z osebnimi podatki, in sicer v primeru popravkov osebnih podatkov,izbrisa (pozabljenosti) osebnih podatkov, v primeru omejitve uporabe in prenosaosebnih podatkov. Uporabniki imajo tudi pravico vložiti pritožbo pri nadzornemorganu za varstvo podatkov.
Prosimo, da se zavedate, da v primeru, če osebnih podatkov neželite deliti, lahko imate probleme pri dostopu do nekaterih delov spletnestrani. Uporabniki, ki se odločijo, da naših informacij več ne želijoprejemati, nam to lahko sporočijo na info@euromax.hr.

Avtomatska obdelava

Upoštevajte, da se nekateri podatki (na primer vrsta spletnegabrskalnika, ki ga uporabljate, število obiskov, povprečni čas, porabljen naspletnem mestu, ogledana vsebina in podobno) samodejno obdelajo pri dostopu dospletnega mesta Euromax d.o.o. (Www.euromax.hr). Zgornje informacije seuporabljajo za oceno privlačnosti naše spletne strani.
Obveščamo, da uporabnik ne nosi nobenih pravnih posledic, kadargre za avtomatsko odelavo podatkov, razen v primeru če je takšna odločitevpotrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med uporabnikom in podjetjem Euromaxd.o.o. ki jo dovoljuje hrvaška zakonodaja ali zakonodaja Unije ali temelji naizrecnem sprejetju uporabnika.

Povezave z drugimi stranmi

Ta pravilnik o zasebnosti se nanaša na domačo stran gostiteljaEuromax d.o.o. Tran lahko vsebuje povezave do drugih ponudnikov storitev zakatere pa dotični pravilnik o zasebnosti ne velja. Ko zapustite spletno stran Euromaxd.o.o (www.euromax.hr), se zavedajte da na drugem spletnem mestu velja drugačenpravilnik o zasebnosti, ki zbira osebne podatke, s katerim Vam  priporočamo, da se seznanite.

Obvestilo o spremembah in kontakt

Vsaka spremembanaše politike o zasebnosti, bo objavljena na začetni strani spletnega mesta inna drugih, temu namenjenih, mestih.

Če imatekakršnokoli vprašanje Vas prosimo, da nas kontaktirate na e-mail: info@euromax.hr.

Hvala.

Nakupovalni voziček0
Izdelkov ni
Nadaljuj z nakupovanjem
0
1€ = 7.53450 kn